Tarayıcınızın cookie fonksiyonu devre dışı. Bu sayfadan sınırsız bir şekilde yararlanabilmek için tarayıcınızın ayarları altındaki cookie fonksiyonunu etkinleştirin.
KURALLAR
Bahis Kuralları

Genel Bahis Koşulları


1. Aşağıda yazılan bahis koşulları bütün bahis sözleşmeler için geçerlidir. Müşteri bahis koşullarını en geç sözleşmesiyle onaylamaktadır. Müşteri bahis koşullarını, bahsini vermeden önce okuduğunu, tamamen anladığını ve konuyla ilgili tam bilgilendiğini tasdik etmektedir.


2. Her bahse taraf olarak bahis müşterisi ve bahisçi katılır. Bahisçi bahis yapılacak bahis konusunu belirler.


3. Bahis müşterisi

a) ikamet ettiği ülkenin hukukuna göre kanunda tespit edilmiş olan bahse katılmak için asgari yaşda olduğunu ve başka hukuki engeller olmadığını,

b) bahsin sonucu hakkında bahis sözleşmesini yapıncaya kadar habersiz olduğunu ve

c) bahis için kullandığı değerleri haksız bir şekilde elde etmediğini ve kendi tasarrufunda oldugunu beyan eder.


4. Lisanslı bahisçi hizmetleri sadece kendi memleketlerinde bahis müsabakaları için izni olan bahis müşterilerini hitap etmektedir. Şayet bahis müşterisinin milli hukukuna aykırı bir bahis verilirse bahisçi bahsi herzman fesh edebilir. Bahis müşterisi kendisi için geçerli hukuk hakkında yeterli bilgisi olduğunu beyan eder ve bahisçiyi her türlü sorumluluk e tazminatdan muaf eder.


5. Bahisçi bahisde müşteri tarafından yapılmış hile, dolandırıcılık, bahis koşullarına ihlal hususan bir bahse mükerreren katıldığını ve muhtelif hesaplar açtığını veya aynı bahisleri muhtelif yerlerde yaptığını tespit ederse müşteriyi başka bahislere katılmaya men edebilir.


6. Bahisçi veya aracı hesabına veya namına yapılan bahisler kabul edilmez. Bahisçi müşterisinin dahil olduğu sportif müsabakasının bahsi ( örneğin derneğin sporcusu, sahibi, anternörü) kabul edilmez


7. Bahis anlaşması bahisi yatırmak ile oluşur. Bahis anlaşmasının açıklamasında bahisçinin yazılı notları esas alınır. Bahisçi anlaşma yapıldıktan sonra bahis üzerinde imla hatalarını, hesap hatalarını ve oran hatalarını düzeltmekle yetkilidir. Bahis anlaşması yapıldıktan sonra bahsin içeriği herhangi bir sebepten dolayı anlaşılmazsa bahis geçersizdir ve ücret geriye ödenir. Bahis müşterisine aktarılan ek bilgiler, örneğin bir oyunun tarafsız bir mekanda yapılacağı bilgi amaçlıdır ve bağlayıcı değildir. Aynı şekilde gelecek oyundaki neticelerde ek bilgi mahiyetinde.


8. Bahisler yapıldıktan sonra müşterinin bahisden geriye çekilme hakkı yoktur.


9. Bahisdeki bariz hatalarda (İmla ve hesap hatası) veya bahis teklifindeki bariz yanılmalarda bahsisleri kabul eden organizatörün düzeltme yetkisi vardır. Bunun dışında diğer bildirim hatalarının sorumluluğu kabul edilmez. Bahisle ilgili aktarılan yanlış bilgiler veya bahisçinin sorumluluk dairesinin dışında kalan durumlarda, eksik veya yanlış aktarılmalarda ve netice itibariyle bahis müşterisi için oluşan menfi durumumlarda hususan mali olumsuzluklar oluşmasında bahisçi sorumlu değildir ve tazminata uğramaz. Şirket ayriyetten bilgi hizmet servislerin verdiği bilgilerin doğruluğundan ve aktuel olmasından sorumlu değildir. Bahis miktarı şirketin tasdik ettiği ve kaydettiği miktardır.


10. Bahisçi kazanılan bahis meblağının ödemesini bahsin kaydı tamamlandığına kadar 30 gün bekletebilir.


11. Ödemlerde limitler dikkate alınmalıdır. Bunu müşteri kabul etmektedir.

a) Bayilerde ödeme limitleri farklıdır. Bayi ödeme limitlerini lütfen bayinizden sorunuz. Her bayinin kendine göre ödeme limiti vardır.

b) Bahis müşterisi birden fazla bahis verdiğinde ve bu bahislerin kârı kâr sınırını geçtiğinde bahis ofisi bahislere sınır koyabilir.

c) Kâr kâr sınırına kadar verilir. Bahis müşterisi verdiği bahisle kâr sınırını aşarsa bahis ofisi kâr sınırının üstündeki kârı vermekle mükellef değildir. Verilen kâr dolayısıyla sınrılandırılır.

d) Şirket bahis enasında kâr sınrı hakkında malumat vermese dahi bu şartlar geçerlidir.

12. Bahis anlaşmasıyla ilgili anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme bahisçinin bulunduğu yerdeki mahkemedir.


13. Aşağıdaki şartlara göre bahis iptal edilir ve bahis müşterisinin bahis için yatırdığı meblağ iade edilir.

a) Bahis yarışı gerçekleşmez ise

b) Hangi sebebe binaen olursa olsun bahsin neticesi kesinleşmezse.

c) Bahisler yapıldıktan sonra bahis yarışması, yarışma şartlarına uygun yapılmazsa. Yarışmanın başlamasından sonra bahisçinin teklif ettiği bahisler için geçerli değildir, örneğin köpeklerin yarışmasında, uzun vadeli yarışmalarda ve canlı yarışmalarda. Bahisçinin bahisler için tanıdığı süre geçerlidir.

d) Bahis yarışması iptal edildiğinde veya gerçekleşmediğinde

da) Bahis yarışması iptal olupta gelecek iki gün içerisinde yeni termin tespit edildiğinde müstesna

db) Bahis yarışması bilahare sportif bir turnuvada gerçekleştirildiğinde

e) Bahis yarıması neticesi belli olmamaksızın iptal edildiğinde. Klasmanda sonradan yapılan değişiklikler müstesnadır ( örneğin yeşil masadaki kararlar)

f) Bahis yarışması bahis programından önce yapıldığında yarışmadan önce yapılan bahisler geçerlidir. Aşağıdakiler müstesna

fa) Bir futbol müsabakası hakem tarafından karmaşadan veya benzer sebeplerden dolayı durdurulduğunda müsabaka 48 saat içerisinde tekrar oynatılmaz ise bahisler iptal edilir ve 1,0 oran ile değerlendirilir.

fb) Tenis müsabakası bir oyuncu tarafından bırakıldığında bahisler iptal edilir ve 1,0 oran ile değerlendirilir.


14. Bir bahisde ancak bir müsabaka tertiblenebilir. Bir bahisde bir müsabaka tekrar ederse bahis geçersizdir ve bahis meblağı iade edilir. Fakat bahisçi bahsin böyle olacağını anlattıysa bahis meblağı iade edilmez


15. Bahsin neticesi için aşağıdaki şartlar geçerlidir.

a) Müsabakanın bitmesiyle bildirilen netice bağlayıcıdır veya geçerlidir. (Örneğin müsabakanın hemen akabinde galip olanın tebrik edilmesi). Sonradan klasmanın değişmesi bahis karının ödenmesini etkilemez. Sportif hukuka aykırılıkda bahisçi bahis karını içeride tutabilir.

b) Futbolda bahis neticesi 90 dakika sonra, buz hokeyi 60 dakika sonra. Oyunun uzatılması veya penaltılar bahisçi farklı bir şartname koymazsa neticeyi etkilemez (örneğin Avrupa Kupası, Yükselme bahsi).

c) İki veya daha fazla müsabaka bir yerde tertip edildiğinde farklı bir anlaşma yoksa ilk müsabakadan önce yapılan bahisler geçerlidir.

d) Major League Baseball (MBL) müsabakası tehir edildiğinde iki gün içerisinde icra edilecek ve hesaplanacak olan her iki takımın gelecek oyunu bahis için geçerlidir.


16. Birden fazla bahis müsabakaları birleştirildiğinde aşağıdaki şartlar geçerlidir.

a) Bir veya daha fazla bahis müsabakası iptal edildiğinde ve 13 d tahakkuk etmediğinde veya 11 de ye göre değerlendirme olmadığında bu bahis müsabakası 1,0 oranla takdir edilir. 13f müstesna.

b) Bütün bahis müsabakaları iptal edildiğinde bahis anlaşmaları iptal edilir ve bahis meblağı iade edilir.

c) Bahis anlaşması bahis müsabakasının veya bahis müsabakalarının başamasından sonra gerçekleşmesinde 1,0 orandan takdir edilir.


17. "Yanlış Maç saati ve günü", "Yanlış maç skoru" ve "Yanlış Oranlar" 1,0 Oran ile Hesaplama yapılır. Bahis yaparak bu Bahis Kuralını Kabul ediyorum.


18. Bu bahis koşulları 01.01.2013 saat 00:00 dan itibaren geçerlidir. Eski bahis koşulları geçersizdir.